Chính thức kéo dài miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

 

 Cụ thể, Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn miễn thuế SDĐNN được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Tính đến nay đã là 17 năm Việt Nam thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN. Thực tế thời gian qua cho thấy, chính sách này là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ chính cho nền kinh tế của nước ta vào những lúc khó khăn nhất.

Để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm. Việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN hiện được xem là giải pháp thiết thực nhất. 

Tuy nhiên, tại buổi thảo luận trước đó, một số ý kiến đề nghị rà soát đối tượng miễn thuế SDĐNN và bổ sung các quy định về quản lý đất đai trong dự thảo Nghị quyết để chính sách miễn thuế SDĐNN thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hoặc quy định về thời gian cụ thể đối với đất không sản xuất hoặc việc giao đất cho các tổ chức nông, lâm trường không sản xuất và cho thuê lại thì không được hưởng chính sách miễn thuế.

Trước đó, Chính phủ đã đề xuất việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, với số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Việc miễn thuế SDĐNN sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để góp phần đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

 

Dẫn theo nguồn:https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chinh-thuc-keo-dai-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-den-het-nam-2025-d13544.html

Trả lời