Hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Sau 2 ngày thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 theo các Nghị quyết của Quốc hội, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020. Nguồn: QH

Đánh giá cao công tác vừa chống dịch vừa ổn định kinh tế – xã hội

Phát biểu kết luận phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách và báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu đều đánh giá, năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng là năm thành công khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, mục tiêu đã đề ra; các chỉ tiêu đánh giá bổ sung đều cao hơn số đã báo cáo Quốc hội, nhất là về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước.

Trong những tháng đầu năm 2020, do nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng; GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch (như Chính phủ đã khẩn trương báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước khoảng 36 nghìn tỷ đồng).

Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ, chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 theo các Nghị quyết của Quốc hội, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. 

Nhờ đó, các hoạt động kinh tế – xã hội đang được khôi phục; tình hình kinh tế – xã hội đang có xu hướng chuyển biến tích cực; nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ, được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, đánh giá cao, nâng cao vai trò, khẳng định vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, càng khẳng định tính ưu việt của chế độ ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác phòng chống đại dịch, giữ ổn định kinh tế – xã hội như thời gian vừa qua.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2020

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, nhiều ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với phương hướng và các giải pháp điều hành của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 theo các Nghị quyết của Quốc hội, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Chính phủ cần chủ động điều hành trên nguyên tắc của Luật Ngân sách nhà nước, giảm thu đồng thời với giảm chi tương ứng. Trước hết, phải tăng cường tiết kiệm chi, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Đối với các khoản chi cần thiết nhưng thiếu nguồn thì sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn hợp pháp khác. Trường hợp sau khi sử dụng tất cả các nguồn trên mà còn khó khăn thì đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

Đồng thời, cho phép kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước (gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư công) để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Đa số đại biểu Quốc hội cũng đồng tình với nội dung chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công từ ngày 1/7/2020 nhằm chia sẻ những khó khăn chung của người dân và doanh nghiệp trong cả nước. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, với sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng với sự ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của mọi tầng lớp nhân dân, tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế nước ta sớm phục hồi sau đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Trần Huyền (t/h)

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/hoan-thanh-o-muc-cao-nhat-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-324329.html

Trả lời