Tiếp tục tạo những bước đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

0
162

Theo số liệu Tổng cục Hải quan cập nhật, tính đến 15/11/2020, đã có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3,44 triệu hồ sơ của hơn 42,7 nghìn doanh nghiệp tham gia. 

                                                                  Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), chế một cửa ASEAN (ASW) là những công cụ hữu hiệu đối với các cơ quan của Chính phủ, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thương mại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính, tiến hành các giao dịch thương mại thông qua phương thức điện tử.

Việc triển khai NSW thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện kết nối các quốc gia thành viên, bảo đảm giao lưu hàng hóa trong khu vực.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan cập nhật, tính đến ngày 15/11/2020, đã có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với trên 3,44 triệu hồ sơ của hơn 42,7 nghìn doanh nghiệp tham gia. 

Từ ngày 01/12/2020, có thêm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được kết nối và thực hiện thí điểm qua NSW.

Theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, đến hết năm 2020 dự kiến các bộ, ngành triển khai trên 260 thủ tục thông qua NSW.

Để thực hiện kế hoạch trên, hiện Tổng cục Hải quan – Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc kết nối thêm các thủ tục mới.

Bên cạnh đó, về triển khai ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin thông qua ASW.

Đến ngày 15/11/2020, tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 228.813 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 303.412 C/O.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2020.

Quảng cáo