Tổng thu ngân sách giảm 5,9%, bố trí 2.800 tỉ đồng phòng chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính vừa công bố tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 4/2020 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, thu nội địa tháng 4/2020 ước đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1/4 so với số thu tháng 3-2020 và chỉ bằng 65% mức cùng kỳ năm 2019; lũy kế thu nội địa 4 tháng đạt 408,76 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so cùng kỳ năm 2019. Cùng kỳ năm 2019 đạt 36,2% dự toán. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4 tháng ước đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Còn lại là thu từ dầu thô.

Nếu tính hụt thu cả năm nay, Bộ Tài chính ước tính thu ngân sách nhà nước có thể giảm khoảng 150.000 tỉ đồng, thậm chí số thu có thể giảm lớn hơn nếu tăng trưởng GDP đạt dưới 5% như cảnh báo của các tổ chức quốc tế.

Về chi ngân sách nhà nước, lũy kế chi 4 tháng đầu năm 2020 đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019…

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng việc bảo đảm an sinh xã hội.

Dù nguồn thu bị sụt giảm nhưng Bộ Tài chính cho biết, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng xem xét trích 2.800 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

 PV
Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/tong-thu-ngan-sach-giam-59-bo-tri-2800-ti-dong-phong-chong-dich-covid-19-d13053.html

Trả lời