TP.HCM: Truy thu, phạt, truy hoàn trên 1.800 tỷ đồng thuế

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với 9.558 hồ sơ thuế của doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.836 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, năm nay, trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đơn vị tập trung thực hiện trước đối với những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; đồng thời đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những trường hợp ít chịu tác động của dịch bênh, nhưng có đột biến về doanh thu, lợi nhuận.

Cụ thể, tổng số thu ngân sách do Cục Thuế TP.HCM  thực hiện được 116.225 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, giảm 12,37% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với 9.558 hồ sơ thuế của doanh nghiệp, với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.836 tỷ đồng.

Trong đó, Cục Thuế TP.HCM thực hiện 454 cuộc thanh tra, với số thuế truy thu và phạt là 778 tỷ đồng, tăng 80% về số hồ sơ thanh tra và tăng 98% về số truy thu, phạt, truy hoàn.

Theo ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, trong nửa cuối năm, công tác thanh, kiểm tra của đơn vị vẫn được chú trọng nhằm chống thất thu ngân sách. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn lưu ý, Cục Thuế TP cần tăng cường công tác kiểm tra thuế tại bàn, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, cần đẩy mạnh thanh tra kiểm tra đối với những DN có dấu hiệu rủi ro cao, thanh tra chống chuyển giá; thực hiện thanh, kiểm tra điện tử, hạn chế làm việc trực tiếp tại DN. Đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế cần quản lý thu theo số lượng, cơ cấu theo ngành nghề tại địa bàn; về bình quân thuế nên khai thác theo số lập bộ từ đầu năm và báo cáo sử dụng hóa đơn.  

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cần chú trọng đến các khoản về nhà, đất; hoàn thuế GTGT, đặc biệt lưu ý ngăn chặn, xử lý lĩnh vực sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; tích cực phối hợp với Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) hoàn chỉnh đề án tổng thể về phòng chống sử dụng, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền các cấp tại địa phương đôn đốc thu NSNN, chống thất thu, xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế và quản lý thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị để thực hiện nghiêm chế độ công vụ, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, sai phạm.

Theo PV/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/tphcm-truy-thu-phat-truy-hoan-tren-1800-ty-dong-thue-d14189.html

Trả lời