Trường hợp đặc biệt tái cử được bàn kỹ lưỡng

0
321

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, những trường hợp đặc biệt được BCH Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng, và giới thiêụ của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Hội nghị BCH Trung ương bàn rất kỹ.

                   Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên hành lang Đại hội sáng 27/1, ông Hầu A Lềnh cho hay, theo quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương tái cử không quá 60 tuổi, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi.

“Với các trường hợp đặc biệt nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những trường hợp đặc biệt được BCH Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng, và giới thiêụ của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Hội nghị BCH Trung ương bàn rất kỹ”, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Theo ông, các nhân sự có trong danh sách trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình nên BCH Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội. Nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm cống hiến cho đất nước.

Theo ông Hầu A Lềnh, công tác cuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác này là rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt.

Vì vậy nhiệm kỳ qua BCH Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự.

Ngay sau đó, BCH Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự BCH Trung ương khóa XIII. Ngay sau khi công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, BCH Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII, bám sát phương hướng tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, BCH Trung ương tiến hành quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.

Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào BCH Trung ương kháo XIII. Sau khi có phương hướng BCH Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị trung ương 13, 14, 15.

“Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII dc làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương BCH Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín”, ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, theo chương trình, ngày mai (28/1), Đại hội sẽ bắt đầu bàn về công tác nhân sự. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo Đại hội về dự kiến cơ cấu, đề án. Trên cơ sở đó các đoàn sẽ thảo luận, xem xét hồ sơ? Đoàn Chủ tịch sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ của các ứng viên để các đại biểu có đủ thời gian xem xét kỹ lưỡng. Các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu, số lượng, thành phần. Thời gian dành cho thảo luận, xem xét công tác nhân sự là 3 ngày, rất dài.

Ngày 31/1, Đại hội sẽ bầu và công bố BCH Trung ương khóa XIII.

Ngày 1/2, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, khóa XIII sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Theo Huyền Châu/taichinhdoanhnghiep.net.vn

Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/truong-hop-dac-biet-tai-cu-duoc-ban-ky-luong-d18509.html

Quảng cáo