Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tình trạng lợi dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất ma túy trên địa bàn một số tỉnh, thành phố có chiều hướng gia tăng.
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhận thức của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp, của một bộ phận các cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, thống nhất. Việc mua đi, bán lại, đường đi của tiền chất công nghiệp khiến cho công tác quản lý, kiểm soát tiền chất đến người sử dụng cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn. Các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương: Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng các hình thức thiết thực, phong phú; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến phòng, chống ma túy vào sinh hoạt của đoàn thể, hoạt động của phong trào văn hóa, văn nghệ.

Đối với Tổng Cục quản lý thị trường, Bộ yêu cầu chỉ đạo các Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Hóa chất quản lý chặt chẽ việc cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chủ trì vận hành, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho Trung tâm Dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy do Bộ Công an trực tiếp quản lý, vận hành.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn cả nước; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý và kiểm soát tiền chất công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (bao gồm các tiền chất công nghiệp); rà soát, thống kê số lượng các đơn vị kinh doanh tiền chất công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và phối hợp.

Kịp thời thông tin, trao đổi với công an địa phương, với các cơ quan chức năng thuộc địa bàn khác để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Tiền chất công nghiệp được xếp vào loại hóa chất lưỡng dụng. Tính lưỡng dụng của các loại tiền chất đang đặt ra những khó khăn nhất định cho các cơ quan quản lý. Mục đích của việc kiểm soát tiền chất theo quy định của Luật phòng, chống ma túy là theo dõi đường đi của tiền chất, quản lý đến người sử dụng cuối cùng nhằm đảm bảo tiền chất được sử dụng đúng mục đích, không làm thất thoát vào mục đích bất hợp pháp. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, kiểm soát tiền chất là vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng ngừa thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy.

LP

Nguồn : baochinhphu.vn

Trả lời