Sắp khai mạc hội nghị trực tuyến của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37

0
315

Ngày 09/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 37 với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội”.

              Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 36 (ASSA 36) diễn ra từ ngày 17-18/9/2020.

Hội nghị được tổ chức tại 23 điểm cầu, trong đó, mỗi tổ chức thành viên ASSA là một điểm cầu. Điểm cầu chủ trì tổ chức hội nghị là Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia – Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020. Tại điểm cầu Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Theo BHXH Việt Nam, hội nghị trực tuyến ASSA bao gồm 3 phiên: Phiên họp toàn thể gồm khai mạc hội nghị và các bài trình bày của các tổ chức thành viên, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chủ đề “mở rộng bao phủ an sinh xã hội”.

Tiếp đó là phiên họp Ban Chấp hành ASSA, tập trung thảo luận, báo cáo kết quả hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 và những đề xuất trong tương lai.

Cuối cùng là phiên họp Ban Thư ký ASSA, thảo luận chi tiết các nội dung đã thống nhất tại Phiên họp Ban Chấp hành ASSA.

Tại hội nghị lần này, BHXH Việt Nam sẽ có bài thuyết trình tại phiên toàn thể với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ vinh dự nhận giải thưởng của Chủ tịch ASSA cho hạng mục “tiếp tục cải tiến” với nội dung “BHXH Việt Nam phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”.

dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/sap-khai-mac-hoi-nghi-truc-tuyen-cua-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean-lan-thu-37-330400.html

Quảng cáo