Chuyển cơ quan điều tra vụ trưởng phòng lao động ở Kiên Giang ‘ăn’ tiền Tết của hộ nghèo

Từ năm 2015- 2019, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện An Minh đã để xảy ra sai phạm số tiền gần 3,562 tỷ đồng với các hành vi như thanh toán không chứng từ, chi sai nguồn, thanh toán cao hơn thực tế, thanh toán chứng từ nhưng không chi, thanh toán khống quà tết…

Ngày 15/3, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang công bố kết luận thanh tra tài chính đối với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện An Minh. Qua thanh tra, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều vấn đề sai phạm trong công tác thu chi tài chính, sử dụng các nguồn vận động tài trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số tiền sai phạm về nguyên tắc tài chính gần 3,562 tỷ đồng, trong số này Sở Tài chính kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 1,335 tỷ đồng.

Trụ sở phòng LĐ-TB&XH huyện An Minh

Các hành vi sai phạm của bà Tuyến là: thanh toán khống chứng từ, chi sai nguồn, thanh toán cao hơn thực tế, thanh toán chứng từ nhưng không chi, thanh toán khống quà tết… Với vai trò trưởng phòng, bà Tuyến nhiều lần chiếm đoạt tiền quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hành vi thanh toán khống.

Năm 2016, bà Tuyến chiếm dụng 103 triệu đồng bằng cách lấy danh sách các hộ nghèo cận nghèo đã nhận quà từ nhà tài trợ của 5 xã để làm chứng từ thanh toán tiền ngân sách thêm 1 lần nữa. Đáng nói là lãnh đạo cả 5 xã này đều ký phiếu chi thanh toán tiền cao hơn số tiền thực nhận để làm cơ sở giúp bà Tuyến chiếm đoạt tiền.

Năm 2017, bà Tuyến nhận hơn 221 triệu đồng tiền vận động quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo nhưng không nhập quỹ tiền mặt cơ quan mà trực tiếp chi tạm ứng tiền quà tết hộ nghèo, cận nghèo cho 4 xã. Số tiền còn lại gần 130 triệu đồng bà Tuyến cho biết đã giao lại cho thủ quỹ của đơn vị là bà Nguyễn Thị Hồng Lam, nhưng không làm biên nhận, phiếu thu dẫn đến bị mất quỹ.

Sau đó, trong quá trình chi tạm ứng tiền quà tết cho các xã năm 2018, bà Tuyến đã sử dụng ngân sách cấp hỗ trợ quà tết hộ nghèo, cận nghèo còn tồn năm 2017 để chi số tiền này nên quỹ tiền mặt tại cơ quan bị thiếu so với sổ sách theo dõi. Cuối cùng, bà Tuyến chỉ đạo cấp dưới thanh toán khống toàn bộ số tiền sai phạm 230 triệu đồng.

Đầu năm 2019, khi biết cấp trên sẽ kiểm tra chứng từ chi các nguồn chính sách, quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, bà Tuyết lại tiếp tục sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách đảm bảo chính sách an sinh – xã hội được cấp để hoàn trả số tiền quyết toán khống nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Ngoài việc chuyển hồ sơ sai phạm của cá nhân bà Tuyến sang PC03 để điều tra, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cũng đã đề nghị huyện An Minh chỉ đạo kiểm điểm xử lý 12 tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo Như Quỳnh(t/h)/taichinhdoangnghiep.net.vn
Dẫn theo nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chuyen-co-quan-dieu-tra-vu-truong-phong-lao-dong-o-kien-giang-an-tien-tet-cua-ho-ngheo-d11732.html

Trả lời