Hàng loạt tỉnh, thành phải sáp nhập huyện, xã

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có thông báo về việc công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, trong đó có 6 Nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại 6 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 892, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Cụ thể: Nhập toàn bộ 0,34 km2 diện tích tự nhiên, 6.464 người của phường An Hội và toàn bộ 0,47 km2 diện tích tự nhiên, 10.257 người của phường An Lạc vào phường Tân An. Sau khi nhập, phường Tân An có 1,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.924 người. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại phiên họp thứ 42. Ảnh: QH.

Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh như sau: Thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km2 diện tích tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc. Sau khi thành lập, xã Bình Lộc có 13,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.118 người. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Theo đó: điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai.

Đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn, huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lào Cai có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 152 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 127 xã, 16 phường và 09 thị trấn.

Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập huyện Quảng Hòa thuộc tỉnh Cao Bằng; Nhập toàn bộ 219,63 km2 diện tích tự nhiên, 20.257 người của huyện Trà Lĩnh sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào huyện Trùng Khánh. Đồng thời đổi tên thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh thành thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; giải thể Tòa án nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Các Nghị quyết được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ 1/3/2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ra Nghị quyết số 891/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ. Theo đó, ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Nghị quyết số 909/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Theo Thanh Tân/ taichinhdoanhnghiep.net.vn

Trả lời