Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân và sắp tới nơi nào làm tốt phải khen thưởng, thậm chí phong anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị.

“Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã dành cho chúng tôi tình cảm trìu mến, thân thiết và luôn luôn ủng hộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian vừa qua”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, thực hiện quyết định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị lần này.

Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo.

Trước hết là các vấn đề về, chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030; những vấn đề mới nổi lên trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Toàn cảnh Hội nghị.

“Đại hội XIII không phải chỉ cho đến năm 2026 (giai đoạn 2021 – 2026) mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai.

Bộ Chính trị đã cho định hướng mốc là đến năm 2026 là mốc kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII, đến năm 2030 là mốc 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 là mốc 100 năm thành lập nước.

Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào? Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó.

Vừa qua họp Bộ Chính trị, họp lãnh đạo chủ chốt, tôi đã nói, tất cả các địa phương phải theo cách này, không phải chỉ tập trung lo chuẩn bị nhân sự mà phải tập trung xây dựng văn kiện đại hội.

Báo cáo trình ra Đại hội không giống như báo cáo thành tích hằng năm, mà cũng phải phân tích quá trình của địa phương, đơn vị mình hiện tại và sắp tới hình dung xem địa phương ta đến năm 2030 sẽ ra sao, đến năm 2045 sẽ là như thế nào.

Đây là việc khó lắm, không dễ, cho nên phải nghiên cứu, chuẩn bị hết sức công phu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

“Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, lần này so với lần trước có khác là, không chỉ nhìn trước mắt mà còn nhìn lâu dài, có nhìn về quá khứ để tổng kết cả quá trình.

Ông nói, trong các thành phần kinh tế, có nhà nước, tập thể, tư nhân, sở hữu hỗn hợp, có đầu tư nước ngoài.

“Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không?.

Có giữ được độc lập tự chủ không? Trong khi đó, yêu cầu là hội nhập kinh tế nhưng phải độc lập tự chủ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề.

Người đứng đầu BCH TƯ Đảng nêu rõ: “Bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt. Hôm qua tôi có nói, đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng.

Tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân.

Không kỳ thị, nhưng đồng thời anh nào có sai yêu cầu họ sửa. Nhà nước cũng thế, không phải Nhà nước tất cả cái gì đều tốt.

Kinh tế Nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế Nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân có đúng không?…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là những vấn đề vô cùng quan trọng, rất khó và phức tạp. Tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện, ông đã khái quát 8 vấn đề khó và phức tạp nhất sắp tới phải tập trung, không phải chỉ Trung ương mà tất cả các địa phương.

“Đi khảo sát các nơi, vừa rồi đã nhắc các đoàn rồi, không phải xuống nghe các báo cáo chung chung, phải đi khảo sát, trao đổi những vấn đề tôi vừa nêu trên đây.

Tôi nói ví dụ, Thành phố Hồ Chí Minh, 10 năm nữa, 15 năm nữa sẽ là thế nào? Có hình dung được hết không? Hà Nội sẽ là thế nào?

Cứ nói thành phố thông minh, thành phố xanh, vậy nội hàm cụ thể là gì, hoặc nước ta đến năm 2030 sẽ là nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển, hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nội hàm của nó là gì?

Từ năm 2001, chúng ta đã xác định đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa? Phải hiểu biết rất sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, cả trong nước và quốc tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Theo soha.vn

 

 

 

 

 

Trả lời