Chi ngân sách nhà nước đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội

0
178

Trong 10 tháng năm 2020, ngoài việc đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, công tác chi ngân sách nhà nước (NSNN) cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

             Ngành Dự trữ Nhà nước khẩn trương thực hiện công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Tình hình kinh tế 10 tháng đầu năm nay chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, kết hợp với việc triển khai các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu NSNN)để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến thu, chi NSNN.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, chi NSNN ước đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,3% dự toán, cải thiện đáng kể về tiến độ giải ngân so với năm 2019 (cùng kỳ đặt 49,83%), song vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; chi trả nợ lãi 75,7%% dự toán; chi thường xuyên đạt 79,6% dự toán.

Đồng thời, tính đến ngày 26/10/2020, NSNN đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù trong bối cảnh thu chi NSNN 10 tháng năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, song công tác chi NSNN đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo PV/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/chi-ngan-sach-nha-nuoc-dap-ung-cac-nhiem-vu-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-329795.html

Quảng cáo